ECONOMIC EDITORIAL PR NEWS

45 ปี สถาปนาการทูต ไทย–เวียดนาม รั้งที่ 9 นักลงทุนต่างชาติ

45 ปี ครบรอบสถาปนาการทูต ไทย–เวียดนาม ครองอันดับของ 9 นักลงทุนต่างชาติ พร้อมยกระดับยุทธศาสตร์ความร่วมมือกันในทุกมิติ

ไทยและเวียดนาม ประเทศร่วมภูมิภาคอาเซียนที่มีกับความสัมพันธ์อันยาวนาน ซึ่งวันนี้นับเป็นวันครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทวิภาคีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน และกำลังยกระดับขึ้นสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศ

และในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564 ล่าสุดประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม 2564

สถาบันความมั่นคงและการศึกษานานาชาติ – ISIS แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา – ISEAS (เวียดนาม) ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและเวียดนาม ในหัวข้อ “45th Anniversary of Vietnam-Thailand Relations: Take Stock and Moving Forward” ผ่าน Facebook live ที่เพจ ISIS Thailand โดยมีนักวิชาการจากเวียดนามและไทยเข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย

นายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้ง 2 ประเทศว่า เวียดนามและไทยกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกันในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี 2562 แม้จะมีความแตกต่างในระบบการเมืองภายในประเทศ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกฝังความร่วมมือแบบครบวงจรอีกต่อไป

Two-week travel itinerary in Vietnam: All you need to know | Reporter on  the Road

ลงทุนอันดับ 9 ในเวียดนาม และเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย

ขณะนี้ทั้งสองประเทศมีข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันแล้วมากกว่า 50 ฉบับในด้านต่างๆ อีกทั้งประเทศไทยยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับที่ 9 ในเวียดนามจากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งบริษัทธุรกิจไทยได้ลงทุนในภาคเศรษฐกิจเกือบทุกภาคส่วน

ปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 4 ของไทยในตลาดโลกและเป็นคู่ค้ารายแรกในอาเซียน การส่งออกของไทยไปเวียดนามมีส่วนสำคัญต่อ GDP ของประเทศไทยถึง 2.2% ในขณะที่มูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568

นายกวี จงกิตถาวร สื่อมวชนอาวุโส และนักวิชาการอาวุโสจาก ISIS ประเทศไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางมิติสังคมและวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศว่า แม้ในอดีตไทยและเวียดนามจะเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันในยุคสงครามเย็น แต่ในปัจจุบันทั้งสองประเทศก็มีความใกล้ชิดกันมากผ่านการค้า การลงทุน และความร่วมมือต่างๆ มีข้อตกลงทวิภาคีกว่า 50 ฉบับ ที่ประเทศไทยจะส่งเสริมการลงทุนในเวียดนามให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีห้างค้าปลีกซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจของนักลงทุนไทยมากถึง 133 แห่ง ทั่งประเทศ ในทางกลับกันประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเวียดนามเช่นกัน

.

อาจจับมือร่วมกันพัฒนาวัคซีนโควิด

ปัจจุบันไทยและเวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงมีข้อเสนอแนะว่า ให้ทั้งสองประเทศพิจารณาความร่วมมือในการผลิตวัคซีนและวิจัยวัคซีนร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางการรับมือไวรัสในระดับภูมิภาค รวมทั้งแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการฟื้นฟูประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังการระบาดใหญ่

นอกจากนี้ไทยและเวียดนามควรร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจของชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่างต้องการที่จะมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ ทั้งสองควรทำงานร่วมกันในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ เพื่อให้อำนาจอาเซียนและชาติสมาชิกมีส่วนร่วมและสร้างสมดุล ต่อกรกับบทบาทของมหาอำนาจ และปฏิเสธความทะเยอทะยานที่จะครอบครองอิทธิพลในพื้นที่ทะเลจีนใต้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

Vietnam eyes launch of homemade COVID vaccine in 2nd half of 2021 - Nikkei  Asia

ศาสตราจารย์ ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการ ISIS ประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า หลายประเทศในอาเซียนกำลังเผชิญกับวิกฤตจากโรคระบาด ทุกคนอยู่ภายใต้มาตรการล็อคดาวน์ นี่ถือเป็นภัยคุกคามที่ทุกคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลตา ที่กำลังโจมตีอาเซียนอย่างหนัก ทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายแบบเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาเวียดนามนับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในการรับมือระดับสูง ก็กำลังถูกท้าทายจากในการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้

เมื่อมองไปที่เพื่อนบ้านในอาเซียนอื่นๆ ดูเหมือนว่าสิงคโปร์จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าและดีกว่าหลายประเทศที่มีแนวโน้มจะเปิดพรมแดนอีกครั้งในไม่ช้านี้ พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าไวรัสอาจอยู่กับโลกนี้ไปอีกครึ่งทศวรรษ และชีวิตของชาวอาเซียนกำลังเดินไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ไทยเกินดุลทุกปี

ดร. Le Phuong Hoa นักวิจัยจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเวียดนาม กล่าวถึงแนวโน้มต่อการลงทุนของทั้งสองประเทศว่า นับตั้งแต่ในปี 2562 ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ได้รับการยกระดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แม้ว่าสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยจะอยู่ภายใต้ความขัดแย้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สำหรับบรรยากาศการค้าระหว่างไทยและเวียดนามยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจาก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561

Vietnam News | Politics, Business, Economy, Society, Life, Sports - VietNam  News

ในขณะที่ปี 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 11,800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าหลัก ได้แก่ รถยนต์ อาหาร และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในช่วง 24 ปีที่ผ่านมาที่นับตั้งแต่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของอาเซียน มูลค่าการค้าได้เพิ่มขึ้นถึง 40.4% โดยไทยยังครองสัดส่วนการลงทุนมากเป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนามซึ่งมากกว่า 600 โครงการ

ด้านภาพรวมการส่งออกจากเวียดนามมาไทยในปี 2562 แม้จะไม่สูงมากนัก โดยมีมูลค่าราว 5.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาก็มีทิศทางเพิ่มขึ้นราว 22%

อย่างไรก็ตาม เมื่อมิถุนายน 2564 สำนักงานการค้าเวียดนามในประเทศไทย ได้รับการดำเนินการภายใต้โครงการการค้าเวียดนาม-ไทย 2021 ซึ่งช่วยผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

เวียดนามขอเสียงอาเซียนร่วมคานอิทธิชาติมหาอำนาจ

นองจากนี้ทั้งสองประเทศมีความร่วมกันกันเรื่องอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ บนลุ่มน้ำโขง รวมทั้งจะเพิ่มความไว้วางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันในระดับพหุภาคี และสนับสนุนการระงับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ตามกฎหมายกลไกระงับข้อพิพาททางทะเลระหว่างประเทศ 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) ซึ่ง จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ต่างเป็นภาคีอนุสัญญานี้ และมีการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เพราะเชื่อว่าอาจจะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่โดยรอบ โดยเป็นการประเมินจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีแร่ธาตุอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะยังไม่เคยมีการสำรวจพื้นที่นี้อย่างละเอียด

อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ : ทะเลจีนใต้ในมุมมองสหรัฐ - มติชนสุดสัปดาห์

โจทย์ที่เวียดนามและอาเซียนคิดถึงเสมอคือทำอย่างไรจะจึงอยู่ร่วมกับมหาอำนาจในระยะยาว เวียดนามไม่อาจห้ามจีนที่ก้าวขึ้นมาแผ่ขยายอิทธิพล เสริมสร้างกองทัพ ในขณะที่สหรัฐฯ เห็นว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงขึ้นทุกที มีผลประโยชน์มหาศาลที่ต้องรักษา รัฐบาลวอชิงตันก็ประกาศความเป็นปรปักษ์กับจีนอย่างชัดเจน

เป็นความจริงที่สถานการณ์โดยรวมยังเป็นปกติ เรือสินค้าเครื่องบินโดยสารเดินทางไปมาสะดวก แต่บรรยากาศของ 2 มหาอำนาจตึงเครียดมากขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ซึ่งทั้งเวียดนามและชาติสมาชิกจึงต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจภายนอกจนสร้างความวุ่นวายกลายเป็นความขัดแย้งที่กระทบต่อภาพรวมทั้งของทั้งภูมิภาคในอนาคต

0 comments on “45 ปี สถาปนาการทูต ไทย–เวียดนาม รั้งที่ 9 นักลงทุนต่างชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: