fbpx

กลุ่มภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบกองทุนสื่อฯ ยื่นผู้ว่าฯสตง. เบรกงบ 300 ล้านบาท เอื้อกลุ่มทุนใหญ่ขัดแย้ง พรบ.กองทุนฯ

นายณัฐพงศ์ เปาเล้ง ผู้แทนกลุ่มประชาชนเพื่อการปฏิรูปกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าฯสตง. เพื่อให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบและยับยั้งการอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนของผู้ขอรับทุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่องสื่อ มีเดีย แลป

24 กันยายน 2563