fbpx

Letter of happiness: หนังที่จะทำให้คุณนั่งร้องไห้ทั้งเรื่องโดยไม่รู้ตัว

Letter of Happiness (หรือชื่อภาษารัสเซีย “Счастье в конверте”) เป็นภาพยนตร์รัสเซียที่สถานเอกราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียร่วมกับไอคอนสยาม ในการนำภาพยนตร์มาฉาย โดยมีนักศึกษาภาควิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แปลภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาษาไทย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

7 พฤศจิกายน 2563