fbpx

ข่าวลวงวัคซีน กับทฤษฎีสมคบคิด โดย COFACT Talk

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ภาคีโคแฟค ประเทศไทย ได้จัดการเสวนา Cofact Talk ภายใต้หัวข้อ “ข่าวลวงวัคซีน กับทฤษฎีสมคบคิด” โดยได้แขกรับเชิญ ได้แก่ คุณสมชัย สุวรรณบรรณ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

10 พฤษภาคม 2564

BBC ยกเลิกการฟรีใบอนุญาตดูทีวี ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป

ใบอนุญาตการดูทีวี เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณเป็นพลเมืองของสหราชอณาจักร โดยใบอนุญาตนั้น รวมถึงการใช้อุปกรณ์รับชมอย่างเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อดูทีวีช่องใดๆก็ตาม โดยมีการออกใบอนุญาตให้ต่อหลังคาเรือน ในกรณีหอพักหรือห้องแบ่งเช่า ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกต่างหาก

กฤษดา บุญทอง

15 มิถุนายน 2562